Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is voor PMP een belangrijke hoeksteen van haar onderneming.

Zo beschikt PMP over uitstekende vakmensen met vele jaren ervaring. Opleiding, kennis, discipline, flexibiliteit en zelfsturing zijn noodzakelijke eigenschappen die gevraagd en gewenst zijn binnen PMP.

Opleiding is een ander hot-item, zonder goed opgeleid personeel met hart voor het product en de zaak is het niet mogelijk de door de markt gevraagde prestatie te leveren. PMP is zich daarvan bewust en probeert dit positief te beïnvloeden door opleiding van haar mensen en verjonging van haar personeelsbestand. Daarom heeft zij zich aangemeld als opleidingsbedrijf en heeft leerlingen in dienst die de BBL opleiding volgen en stelt stageplaatsen beschikbaar.

Scholing alleen is echter niet voldoende, kijkende naar de markt komt meer en meer de nadruk op onbemand produceren, PMP is daarom bezig zich constant te vernieuwen. Machines met robotbelading, JMS, CAD/CAM-toepassingen zijn bij ons aanwezig.

Kortom PMP is klaar voor de toekomst.


Contactgegevens
PMP Precision Metal Parts

Ratio 6a
6921 RW Duiven

Telefoonnummer : 0031 (0) 26 4465518
Faxnummer : 0031 (0) 26 4465519
Mailadres : info@pmpduiven.nl